January 31, 2015
March 22, 2014
December 13, 2013
September 1, 2013
January 11, 2013
December 21, 2012
December 14, 2011
December 18, 2010
September 4, 2008
September 3, 2008
April 5, 2008
December 8, 2007
December 7, 2007
September 27, 2007
© Lithuanian City of London Club 2012
Atviras laiškas LR Vyriausybės Ministrui Pirmininkui
November 21, 2013

Atviras LCLC, JKLJS, LCCUK laiškas Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui 

Šiandien Seimo Ekonomikos komitete buvo palaikytas Birutės Vėsaitės pateiktas siūlymas Vyriausybei didinti VšĮ „Investuok Lietuvoje“ efektyvumą apjungiant VšĮ „Versli Lietuva“ ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ įstaigas, centralizuojant šių įstaigų bendrąsias funkcijas ir mažinant valdymo išlaidas.

Lietuvių Londono Sičio Klubo, Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos bei Lietuvos komercijos rūmų nariai yra gerai susipažinę su abiejų organizacijų veikla, tiesiogiai prisideda savo žiniomis bei kontaktais ieškant investuotojų bei padedant Lietuvos įmonėms plėstis užsienyje, bei aktyviai palaiko narius, grįžusius į Lietuvą ir dirbančius šiose organizacijose Lietuvos labui.

Pastebime, kad nors abiejų agentūrų bendras tikslas yra skatinti Lietuvos ekonomikos augimą, šių organizacijų veikla yra kardinaliai skirtinga. Skiriasi šių įstaigų tikslai („Investuok Lietuvoje“ rūpinasi investicijų pritraukimu, kai tuo tarpu „Versli Lietuva“ - eksporto skatinimu), skiriasi klientų profilis, reikalingos darbuotojų kompetencijos bei projektų ir rezultatų įvertinimo laikotarpiai.

Taip pat pažymime, jog minėtos agentūros buvo atskirtos pertvarkius VšĮ „Lietuvos ekonominės plėtros agentūrą" 2010 metais. Per itin trumpą laikotarpį Lietuvos rezultatai skatinant investicijas ir verslumą jau yra vertinami aukščiausiais balais traptautiniame lygmenyje. Pasaulio banko sudaromame „Doing Business“ reitinge šalis pakilo per 10 pozicijų ir užėmė 17 vietą bei tapo lydere Centrinėje ir Rytų Europoje. KPMG parengtame „Pasirengimo pokyčiams indekse“ šiemet mūsų šalis užėmė 17 vietą tarp 90 tirtų pasaulio valstybių ir buvo pirmoji Rytų Europos regione.

Atsižvelgiant į šią statistiką, skirtingą agentūrų pobūdį bei konstruktyvių argumentų stoką iš pasiūlymo iniciatorių (ar tokių argumentų nepaviešinimą),  pasigendame objektyvumo ir aiškios, faktais grįstos analizės siūlant šias agentūras centralizuoti.

Neskaidrūs politiniai procesai kenkia pasauliniam Lietuvos įvaizdžiui ir priverčia ne vieną užsienyje dirbantį lietuvį pagalvoti, ar verta grįžti namo ir bandyti realizuoti savo talentus ir idėjas. Tai taip pat menkina mūsų, užsienyje mokslo ir karjeros siekiančių lietuvių, pastangas pristatyti savo šalį tik pozityviausiuose kontekstuose.

Susiklosčius tokiai situacijai manome, kad Vyriausybė turėtų atsižvelgti į kompetetingų ekspertų nuomones bei vadovautis viešojo administravimo principais, objektyviai ir skaidriai vertinant agentūrų veiklą bei pasiūlymus tą veiklą centralizuoti. Tikimės, kad vieša, informatyvi ir atvira diskusija padės politikams priimti sprendimą, kuris yra naudingiausias Lietuvai.

 

Londono Sičio lietuvių klubas

Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga

Lietuvos komercijos rūmai Jungtinėje Karalystėje