January 31, 2015
March 22, 2014
December 13, 2013
September 1, 2013
January 11, 2013
December 21, 2012
December 14, 2011
December 18, 2010
September 4, 2008
September 3, 2008
April 5, 2008
December 8, 2007
December 7, 2007
September 27, 2007
© Lithuanian City of London Club 2012
HE Ambassador Greetings to LCLC AGM
September 4, 2008
Ambasadoriaus Vygaudo Ušacko sveikinimas lietuvių Sičio klubo metinio pasitarimo proga 2008-09-04 Mieli Bičiuliai, Siunčiu nuoširdžiausius sveikinimus Lithuanian City of London Club nariams kasmetinio pasitarimo proga. Jūs – tikri šaunuoliai: susibūrėte pagal profesinį interesą, sąsajų su Lietuvą vardan. Savo neformaliais vakarėliais, įdomiais teminiais vakarais, labdaringa veikla ir teniso turnyru sudrebinote lietuvišką bendruomenę Londone. Jus jau žino visa Lietuva bei didelė dalis Londono! Jūsų jaunatviška energija užkrečia visus, tame tarpe ir mane! Dėkoju Dariui Daubarui ir Kornelijui Čelutkai už puikų vadovavimą klubui šiais metais. Egis Rimkus– pirmasis klubo prezidentas ir daugelis kitų aktyviai prisidėjo prie renginių organizavimo. Linkiu išrinkti Jums geriausia prezidentą, kuris tęstų Jūsų pradėtą puikią veiklą. Mano išankstiniai sveikinimai jam/ar jai! Linkėjimai visiems iš Kinijos, kur bandau geriau suprasti kaip “drakonas” keičia globalią ekonomiką ir kaip Lietuva turėtų stiprinti savo konkurencinius pranašumus. Tai pasieksime dėka kiekvieno iš mūsų asmeninės patirties ir ypač jūsų tiesioginiu dalyvavimu Lietuvos ekonominiame ir politiniame gyvenime. Tad, reikškite savo nuomone apie tai kaip turime pagerinti mūsų šalies valdymą bei patys balsuokite ir savo pažįstamus raginkite balsuoti š.m. spalio 12 dieną LR Seimo rinkimuose. Su geriausiais linkėjimais, Ambasadorius Vygaudas Ušackas