January 31, 2015
March 22, 2014
December 13, 2013
September 1, 2013
January 11, 2013
December 21, 2012
December 14, 2011
December 18, 2010
September 4, 2008
September 3, 2008
April 5, 2008
December 8, 2007
December 7, 2007
September 27, 2007
© Lithuanian City of London Club 2012
LCLC Discussed EU Tax With Commissioner A. Šemeta (Photo)
February 17, 2012

Penktadienį Londono Sičio širdyje, erdvioje auditorijoje su vaizdu į Šv. Pauliaus katedrą, už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta susitiko su Londono finansų sektoriaus atstovais diskusijai apie ES mokestines iniciatyvas ir Komisijos pasiūlytą naująjį finansinių sandorių mokestį. Pasiūlymas dėl šio mokesčio įvedimo 27 Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse šiuo metu itin plačiai diskutuojamas tiek politiniu lygiu, tiek tarp privataus sektoriaus atstovų.

Tarptautiniame renginyje, kurį inicijavo Londono Sičio lietuvių klubas, ES mokesčių politikos klausimais su Komisijos nariu Šemeta diskutavo Sityje dirbančių įmonių atstovai. Tarp kalbėjusiųjų buvo tarptautinių teisininkų kontorų K&L Gates bei Skadden partneriai Stephen Moller ir James Anderson, didžiausios pasaulyje turto valdymo kompanijos BlackRock vykdantysis direktorius Doug Shaw, Europos reformų instituto atstovas Philip Whyte bei Anglijos profsąjungų kongreso tarptautinių santykių pirmininkas Owen Tudor.

Dvi valandas trukusio renginio pradžioje Komisijos narys pristatė finansų sektoriui aktualiausias iniciatyvas ir išdėstė priežastis dėl kurių, jo manymu, finansinių sandorių mokestis yra reikalingas. Algirdas Šemeta sakė: “Puikiai žinau, kad dėl šio pasiūlymo Jungtinėje Karalystėje, o ypatingai Sityje, kilo daug diskusijų. Užtikrinu jus: finansinių sandorių mokestis nėra nukreiptas prieš Londoną. Kaip didžiausias Europos finansų centras, Sitis yra neatsiejama Europos vidaus rinkos dalis. Mūsų visų interesas, kad jis būtų stiprus ir stabilus. Pasiūlytas mokestis yra gerai apgalvotas. Europos finansų sektoriaus konkurencingumui jis grėsmės nekelia.”

Penktadienio diskusiją vedė Londono Sičio lietuvių klubo garbės narys James Oates, specialiai į Londoną atvykęs iš Talino, kur užsiima investicijų verslu. Moderatorius kvietė diskusijos dalyvius pakomentuoti Komisijos projektą bei suteikė galimybę patyrusiems Sičio specialistams kreiptis į Komisijos nario komandą iškeliant reikšmingus projekto trūkumus. Karštos diskusijos metu kalbėta apie siūlomo mokesčio keliamą riziką Europos konkurencingumui prieš Singapūrą, Šanchajų ar kitus besivystančius finansų centrus. Taip pat svarstyta kaip ir kurią visuomenės dalį toks mokestis paveiktų labiausiai: bankus, vartotojus, pensijų fondų mokėtojus ar kitus silpnesnius rinkos dalyvius. Ekspertai aiškinosi kokį poveikį toks finansinių sandorių mokestis turėtų ES bendrajam vidaus produktui, bei intensyviai diskutavo apie kitus techninius, o taip pat ir filosofinius mokesčio aspektus.

Sičio lietuviai bei jiems talkinę kiti renginio organizatoriai – K&L Gates LLP, Europos Komisijos atstovybė JK, Lietuvos Ambasada JK bei TheCityUK – į diskusiją pakvietė daugiau nei pusšimtį su mokesčio tema tiesiogiai susijusių aušto rango pareigūnų. Auditorijoje dalyvavo atstovai iš Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerijos, akcijų biržų London Stock Exchange bei LCH Clearnet, savaitraščio “The Economist”, Britų bankininkų asociacijos, nevyriausybinės organizacijos Oxfam bei vadovai iš daugelio Londone veikiančių investicinių bankų, įskaitant Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch. 

Londono Sičio lietuvių klubo prezidentas Daumantas Mockus, Royal Bank of Canada bankininkas, pasidžiaugė, kad Sičio lietuviai darosi vis geriau žinomi Londone ir sėkmingai atranda progų įnešti savo indėlį į globaliai svarstomas temas, tokias kaip finansinių sandorių mokestis. Renginio idėjos autorius, klubo valdybos narys ir buvęs Londono Sičio lietuvių klubo prezidentas Darius Daubaras, šiuo metu dirbantis banke BNP Paribas, sakė: “Turėjome unikalią galimybę paskatinti Londono Sičio ir Europos Komisijos dialogą finansinių sandorių mokesčių tema, kuri aktuali visam Londono Sičiui. Tikimės, kad ši diskusija ir idėjų pasikeitimas padės tobulinti Europos Sąjungos siūlomą mokesčių politiką, kuri turės ilgalaikes pasekmes tiek Londono Sičio, tiek ir visos Europos konkurencingumui.” Renginio svečiai buvo itin patenkinti, jog klubo valdybos narės advokatės Ramintos Dereškevičiūtės dėka renginį pavyko suorganizuoti naujoje K&L Gates kontoros būstinėje bei į diskusiją įtraukti ne tik finansų srities ekspertus, bet ir teisininkus.

Pasisekimo sulaukęs Sičio atstovų susitikimas su Europos Komisijos nariu A.Šemeta bei prie renginio prisidėjusios organizacijos buvo paminėtos didžiuosiuose finansinių naujienų dienraščiuose, įskaitant ir The Wall Street Journal.