January 31, 2015
March 22, 2014
December 13, 2013
September 1, 2013
January 11, 2013
December 21, 2012
December 14, 2011
December 18, 2010
September 4, 2008
September 3, 2008
April 5, 2008
December 8, 2007
December 7, 2007
September 27, 2007
© Lithuanian City of London Club 2012
LCLC Elects a New President (Photo)
November 8, 2012

Pačioje Londono širdyje prie Švento Pauliaus katedros Lietuvių Londono Sičio klubo nariai susirinko į metinę konferencija. Konferencijoje aptarta klubo veikla per 2012 metus, apžvelgti klubo pasiekimai  nuo klubo įkūrimo 2006-aisiais metais bei pristatyta ateities vizija. Konferencijos metu taip pat išrinkta nauja prezidentė, kuria tapo tarptautinės advokatų kontoros Londone advokatė Raminta Dereškevičiūtė.

Kadenciją baigiantis klubo prezidentas Daumantas Mockus, dirbantis Karališkajame Kanados Banke, teigė: “Šiais metais klubas įvykdė keletą svarbių uždavinių. Narių skaičius padidėjo iki to, kuris buvo prieš finansų krizę, surengėme tartautinėje spaudoje nuskambėjusius debatus apie Europos Komisijos siūlomą finansinių sandorių mokestį, parėmėme Motinos ir vaiko globos namus Vilniuje bei pasirašėme bendradarbiavimo susitarimą su agentūra “Investuok Lietuvoje”. Tikiuosi, kad ir kitais metais Sičio klubas sėkmingai žengs į priekį, o Londone dirbantys aukštos kvalifikacijos specialistai toliau garsins Lietuvą savo pasiekimais.”

Raminta Dereškevičiūtė, perėmusi prezidentavimo vairą, sakė, jog yra pasiruošusi tęsti bei remti vykdomą klubo veiklą, kuri apima sėkmingai gyvuojančią mentorystės programa “LT Big Brother”, paramos ir labdaros akcijas bei bendradarbiavimo su Lietuva iniciatyvas.  Raminta taip pat pristatė naują klubo programą “LCLC Paskaitos”, kuri skatins Sityje dirbančius klubo narius bendradarbiauti su universitetais Lietuvoje, kvies klubo narius vesti paskaitas Lietuvos studentams specializuotomis temomis.

Konferencijos metu aptartas Sičio klubo glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos Ambasada Jungtinėje Karalystėje, veikla su kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei klubais įsikūrusiais Londone. Lietuvos Ambasadą atstovavęs Ministras patarėjas Sigitas Mitkus džiaugėsi, jog klubas palaiko glaudžius santykius su ambasada bei organizacijomis esančiomis Lietuvoje. Ponas Mitkus pabrėžė, jog Sičio klubo parama ir narių įsitraukimas bus itin svarbus Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungoje nuo kitų metu birželio menesio.

Naująją prezidentę sveikino ir kadenciją baigiantiems valdybos nariams Dariui Daubarui, Ievai Šatkutei, Rasai Balsytei bei prezidentui Daumantui Mockui dėkojo ne tik klubo nariai, bet ir buvęs ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Oskaras Jusys, taip pat klubo garbės narys, Specialusis įgaliotinis ir ES misijos Afganistane vadovas Vygaudas Ušackas bei kiti klubo draugai.