January 31, 2015
March 22, 2014
December 13, 2013
September 1, 2013
January 11, 2013
December 21, 2012
December 14, 2011
December 18, 2010
September 4, 2008
September 3, 2008
April 5, 2008
December 8, 2007
December 7, 2007
September 27, 2007
© Lithuanian City of London Club 2012
LCLC Guest Lectures launched at Šiauliai University
May 27, 2014

On the 22nd of May LCLC Guest Lectures were introduced at Šiauliai University, Social Sciences Faculty with a lecture on business performance measurement and measurement techniques presented by Ramune Gedgaudaite, who works as a management consultant in the City of London and is LCLC board member.

“It was great to meet and talk to business administration students. Real-world examples of the material which they studied a week prior to my lecture, enabled them to relate and engage with the material better. I was glad to hear that students are seriously considering launching their own businesses. I do hope that the insights and experience shared during the lecture will encourage them to pursue their goals. We are in discussions about a similar lecture for students studying economics,” says Ramune Gedgaudaite. 

 “Students are always interested in real life business experience. It’s even more relevant when a lecturer is someone of a similar age, successfully building their career and someone who acknowledges that theoretical studies can be useful”, - says dr. Jūratė Valuckienė, the lecture at Šiauliai University Faculty of Social Sciences. In her opinion students would gladly take part in similar lectures in the future. „Relations between business and education institutions is always useful and essential as we educate specialist for the environment in which LCLC professionals are already working“, - claims dr. J. Valuckienė. 

This lecture has been a great start to LCLC and Šiauliai University collaboration, bringing the different perspective to students, new case studies for their lecturers and closer links to Lithuania for London based professionals. This will not be the last lecture at Šiauliai University. LCLC lecturers have also been invited to give a talk at the annual conference on regional business competitiveness trends in November 2014.

The LCLC Guest Lectures initiative was launched in spring 2013. It aims to offer students at Lithuanian universities professional perspectives on their subjects, as well as general career advice, through leveraging the range and depth of expertise within LCLC. Members of LCLC volunteer to deliver lectures at leading Lithuanian universities, sharing their perspectives and experiences.

 

LCLC narių paskaitos startavo Šiaulių universitete

Gegužės 22 dieną LCLC narių paskaitų iniciatyva startavo Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete. LCLC valdybos narė Ramunė Gedgaudaitė, dirbanti vadybos konsultante Londono Sityje, su studentais dalinosi patirtimi apie verslo veiklų matavimą bei matavimo būdus.

“Labai džiugu susitikti ir pabendrauti su verslo administravimo studijų studentais. Savaitę prieš mano paskaitą jie nagrinėjo praktinius pavyzdžius, kurie studentams leido geriau suprasti ir įsisavinti paskaitų medžiagą. Džiaugiausi girdėdama, jog studentai rimtai galvoja apie savo verslų steigimą. Tikiuosi, kad mano įžvalgos ir žinios paskatins juos dar tvirčiau siekti savo tikslų”, - sako Ramunė Gedgaudaitė.

„Studentams visada įdomi patirtis iš verslo pasaulio. Dar naudingiau, kai patirtimi dalijasi panašaus amžiaus lektorius, sėkmingai darantis karjerą, kuris pripažįsta, kad teorinių dalykų studijos duoda naudos“, - sako dr. Jūratė Valuckienė, Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto lektorė. Jos nuomone, studentai noriai dalyvautų panašaus pobūdžio paskaitose ateityje. „Verslo pasaulio ir mokslo institucijų ryšiai visuomet prasmingi ir naudingi, nes mes rengiame specialistus tai aplinkai, kurioje LCLC profesionalai jau dirba“, - teigia dr. J. Valuckienė. 

Ši paskaita – tai puiki LCLC ir Šiaulių universiteto bendradarbiavimo pradžia. Toks bendradarbiavimas naudingas ir studentams, kurie turi galimybę išgirsti naujų įžvalgų apie savo studijuojamus dalykus, ir LCLC atstovams, gaunantiems naujos medžiagos savo profesiniam tobulėjimui bei galimybę palaikyti ryšius su Lietuva.

Tai nebus vienintelė paskaita Šiaulių universitete, nes LCLC atstovai jau yra pakviesti skaityti pranešimą kasmetinėje regionų verslo konkurencingumo konferencijoje lapkričio mėnesį.

LCLC narių paskaitų iniciatyva pradėta 2013 metų pavasarį. Šiuo projektu siekiama dalintis Londone gyvenančių verslo, teisės, finansų bei kitų sričių profesionalų patirtimi su Lietuvos universitetų studentais, konsultuoti juos karjeros klausimais. LCLC nariai savanoriauja skaitydami paskaitas pirmaujančiuose Lietuvos universitetuose.